Alte documente - Primăria Rusca Montană

Alte documente

  • Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative
  • Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive
  • Procesele-verbale ale ședințelor autorității deliberative
  • Anunturi
  • Minute ale sedintelor