Anunturi - Primăria Rusca Montană

Anunturi

 
 
 

  • Primăria Rusca Montană, cu sediul în comuna Rusca Montană, str. Principală, nr. 450, județul Caraș-Severin, titular al „Amenajamentul fondului forestier, proprietate publică, aparținând comunei Rusca Montană, județul Caraș-Severin” anunță, în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan și a finalizării raportului de mediu.Ședința de dezbatere publică a proiectului de plan propus, inclusiv a raportului de mediu al „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Rusca Montană, județul Caraș-Severin”, va avea loc la sediul Primăriei Rusca Montană, str. Principală, nr. 450, județul Caraș-Severin, în data de 26.07.2022, ora 11.30. La dezbatere publică vor participa autoritățile competente pentru protecția mediului, cele din domeniul sănătății, precum și cele implicate în etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program și de realizare a raportului de mediu. Dezbaterea publică este deschisă publicului afectat și/sau interesat. Consultarea proiectului de plan și a raportului de mediu se poate realiza la sediul Primăriei Rusca Montană, comuna Rusca Montană, str. Principală, nr. 450, județul Caraș-Severin, în zilele de luni – joi, între orele 08.00-16.00 și vineri între orele 08.00-14.00 și pe pagina de internet a Primăriei Rusca Montană: www.primariaruscamontana.ro. Comentariile și propunerile publicului privind proiectul de plan și raportul de mediu se primesc, în scris, la sediul titularului și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00, în termen de 48 de zile calendaristice de la data anunțului public.

Nr. 4003/07.12.2021

Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul Toma Sergiu Adrian – primar am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afişat în data de 08.12.2021, concomitent la sediul primariei comunei Rusca Montana şi pe pagina de Internet a institutiei: www.primariaruscamontana.ro, anunţul nr. 4004 din data de 07.12.2021

Anunţul va fi retras în data de 09 Februarie 2022.