ANUNȚ PUBLIC - Primăria Rusca Montană

ANUNȚ PUBLIC

Primăria comunei Rusca Montană, titular al planului Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând comunei Rusca Montană, județul Caraș-Severin„, anunță publicul interesat următoarele:

Decizia etapei de analiză a calității raportului de mediu este de emitere a avizului de mediu.

Următoarele documente pot fi consultate la sediul Primăriei Rusca Montană, str. Principală, nr. 450, județul Caraș-Severin, în zilele de luni – joi, între orele 08.00-16.00 și vineri între orele 08.00-14.00:

– planul adoptat;

– declarație privind modul în care considerațiile privind mediul au fost integrate în plan, modul în care raportul de mediu a fost pregătit, modul în care opiniile exprimate de public și de alte autorități au fost luate în considerare în luarea deciziei de emitere a avizului de mediu, motivele pentru alegerea alternativei de plan avizate, în comparație cu alte alternative prezentate;

măsurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului.